Besök Naturbruksgymnasier

Välkommen att besöka ett eller flera Naturbruksgymnasier! Här hittar du Öppet Hus-dagar, Prova på-dagar och andra möjligheter att besöka skolan.

Du kan också ha möjlighet att besöka skolan vid andra tillfällen; kontakta skolans Studie- och yrkesvägledare (SYV) eller Skolexp. för information.

Öppet Hus på Segragymnasiet den 28/9 klockan 10.00

2020-01-18 | Segragymnasiet

Vi börjar med en gemensam information i aulan och sedan går vi ut på de olika inriktningarna.

https://www.segrag.se