Att studera Djurvård

Du som väljer Djurvård inom Naturbruksprogrammets inriktning Djur får en spännande utbildning. Du varvar teori och praktik och har minst 15 veckor Arbetsplatsförlagt lärande, APL på olika arbetsplatser.

Du avslutar din utbildning med ett Gymnasiearbete.

Inom Naturbruksprogrammet läser du de gymnasiegemensamma ämnena (med kurserna inom parentes):

Engelska (Engelska 5), Historia (Historia 1a1), Idrott och hälsa (Idrott och hälsa 1), Matematik (Matematik 1a), Naturkunskap (Naturkunskap 1a1), Religionskunskap (Religionskunskap 1), Samhällskunskap (Samhällskunskap 1a1) och Svenska (Svenska 1/Svenska som andraspråk 1)

samt speciellt för Naturbruksprogrammet: Biologi (Biologi 1), Entreprenörskap, Naturbruk

Du som väljer Naturbruksprogrammet inriktning Djur läser dessutom:

Biologi – naturbruk (Djurens biologi) och Djur (Djuren i naturbruket & Djurhållning)

Som Djurvårds-elev fördjupar du dig inom Djur (Sällskapsdjur 1, 2 & DJur – specialisering) , Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård  (Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1) samt Pedagogik (Kommunikation).

Du kan läsa mer om alla ämnen och kurser på Skolverkets hemsida med yrkesutgång Djurvårdare.

Du kan också välja bland fler fördjupningskurser i din gymnasieexamen, liksom olika kurser för att bli behörig till olika utbildningar vid universitet och högskolor.

 
Ring gärna och prata med SYV, studie- och yrkesvägledaren på en eller flera naturbruksgymnasier som du är intresserad av. Åk också på besök till en eller flera skolor! Du hittar länkar till skolornas hemsidor i menyn här till vänster. Lycka till!