/DJUR/HÄST

Häst

Du som väljer Häst inom Naturbruksprogrammets inriktning Djur får en spännande utbildning till hästskötare. Du varvar teori och praktik och har minst 15 veckor utbildning på olika arbetsplatser. Du kan också förbereda dig för fortsatta högskolestudier.

I menyn här till vänster hittar du:

  • information om Naturbruksprogrammets Hästutbildningar
  • Sverigekarta med länkar till naturbruksgymnasierna med utbildning Häst
  • Jobb med hästen i centrum
  • Tips om möjligheter till vidareutbildning efter gymnasiet
  • Fina hästbilder från naturbruksskolorna