/DJUR/HUND

Hund

Du som väljer Hund inom Naturbruksprogrammets inriktning Djur får en spännande utbildning för arbete med hund. Du varvar teori och praktik och har minst 15 veckor utbildning på olika arbetsplatser. Du kan också förbereda dig för fortsatta högskolestudier.

I menyn här till vänster hittar du:

  • information om Naturbruksprogrammets Hundutbildningar
  • Sverigekarta med länkar till naturbruksgymnasierna med utbildning Hund
  • Fina hundbilder från naturbruksskolorna