Nedan presenteras filmer som producerats i projektet ”Attraktionskraft Naturbruk”

 

Kategorier

Informationsfilmer – Projektet

Informationsfilmer – Integration

Marknadsföring/Kommunikation – Naturbruksprogrammet

 

1. Information om projektet

 

 

 

 

 

2. Informationsfilmer – Integration

2.1 Trailer – Entreprenören Najib på Kärrbo Prästgård

 

2.2 Hela filmen – Entreprenören Najib på Kärrbo Prästgård

 

3. Marknadsföring/Kommunikation – Naturbruksprogrammet

3.1 Naturbrukselever startade Instagramkonto

 

Eu-logga