Hitta & besök naturbruksskolorna >>

Fortbildning 2015

Här presenteras fortbildning som erbjuds av och till våra naturbruksskolor under 2015.

 

DYN inbjuder till Dialog 2 yrkesutgång Forskningsdjur den 15 okt. på Karolinska Institutet.

 

Fortbildning v 44 2015. Vi lägger ut alla vi känner till

 

Vretagymnasiet inbjuder till Fortbildning för Skolledning och Servicepersonal 26-27 okt. Se Bemötande, service, värdskap 26-27 okt

Nyckelord är arbetsglädje, samverkan och effektivitet. Men hur gör man för att uppnå konkreta och varaktiga resultat?!
Anders Lundin håller skräddarsydda seminarier om bemötande och service.

 

Zoorf inbjuder till en riksstudiedag  Djurvård den 27 okt. på Djurgymnasiet Stockholm kl 10-16 (fika från 9.30.

Information och diskussion med Zoorf, Hanna Casell, kring kompetenskrav för arbete i zoofackhandel. DYNs sekreterare Maria Elinder deltar också i erfarenhetsutbytet.

Zoorf-Zoobranschens Riksförbund beskriver sin verksamhet och hur samarbete fackhandel – skola skulle kunna utvecklas:
Vad är Zoorf? 
Var är svensk Zoofackhandel på väg?
Hur kan skolorna förbereda och öka anställningsbarheten hos sina elever?

Kostnad: Var och en betalar för resa, fika + lunch. I övrigt är fortbildningsdagen kostnadsfri.
Anmälan: Senast to 15/10 till Maria Elinder, maria.elinder@naturbruk.se + ev. behov av specialkost

 

HYN inbjuder till Utbildningskonferens Häst 27-28 okt på SLU Ultuna. Program kommer.

Dag 1 handlar om aktuella skolfrågor och framtida utbildningsmetoder. Medverkar gör bl a Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan och SLU. Här har ni möjlighet att påverka vilka frågor som ni önskar ta upp genom att meddela mig i ett mail till lars.backman@hyn.se.
Ni får möjlighet att se det nya SLU och höra mer om SLU:s djurinriktade utbildningar.
På kvällen blir det gemensam middag. Rum är reserverade på Hotel Scandic Nord i Uppsala.

Dag 2 är SLU:s och SVA:s Hippocampusdag.
Ni får möjlighet att lyssna till en rad hästforskare som berättar om sin forskning. Du får veterinärmedicinsk och hästvetenskaplig kunskap i såväl nationell som internationell framkant.
En kunskap man kan ha nytta av i såväl teori som praktik. Mer stoff till den utbildning man undervisar på likväl som den personliga kunskap man bär med sig till stallet.

 

Svenska Brukshundklubben inbjuder till konferens för Hundlärare 27-28 okt. Se Inbjudan Hundkonferens 27-28 okt 2015

Konferensen hålls på Scandic Hotel i Upplands Väsby och årets gästföreläsare är problemhundskonsulent Helene Friberg.

 

Nordviks Naturbruksgymnasium inbjuder till Särskolekonferens 27-28 okt. Se Inbjudan Särskolekonferens 27-28 okt!

Dagarna kommer att handla om vuxenblivandet/personlig utveckling/självbild och att vara bärare av sin egen information. Det är Cecilia Olsson från ALA Forskningsstiftelse som håller i den föreläsningen.

Inom området läromedel kommer gymnasiesärskolans rektor Peyman Vahedi att göra en presentation av de satsningar som gjorts på IT i Kramfors och vilka pågående projekt som kan gagna elevernas lärande. Gamification, digitala läromedel och källkritik är några aktuella ämnen.

Dessutom tänkte vi att gemensamt diskutera och utbyter idéer om hur vi planerar att arbeta med gymnasiesärskolearbetet.

 

APL-konferens 29 okt. på LRF. Se inbjudan APL-konferens 151029!

En heldagskonferens på LRF i Stockholm kring Arbetsplatsförlagt lärande. Målgruppen är praktikvärdar, APL-ansvariga på skolorna och lokala programråd.

 

Nationell Växtskyddskonferens hålls på SLU, Ultuna 10-11 nov

Nya skadegörare, förändrat klimat, resistensproblematik, tillämpningen av integrerat växtskydd är några av utmaningarna för framtidens växtskydd. Med konferensen vill vi samla forskning, intresseorganisationer, myndigheter, företag och andra intressenter för att utbyta erfarenheter, ta del av aktuell forskning och tillsammans diskutera lösningarna.

======================================================================================================== 

Förändring är möjlig – en dag om värdegrundsarbete med fokus på rasism
Naturbruksskolornas förening inbjöd till en fortbildningsdag den 4 februari 2015 kl 10.00-16.00 på LRF i Stockholm med New Connexion. Se Program Fortb Värdegrund NewConnexion x NF 150204

Hästnäringens Nationella stiftelse anordnade Utbildningsdagar om arbetsmiljö på olika platser i landet under februari-mars.
Läs deras inbjudan!

Södra Viken inbjöd till Skogslärarkonferens 28-29 april
Se Inbjudan Skogslärarkonferens 2015_04_28

Mf-dagen hölls den 24 september på LRF med Tomas Lönn som gästföreläsare. Se Program 150924 mf-dag samt dokumentation på mf 2015!.