Hitta & besök naturbruksskolorna >>

Fortbildning 2016

Här presenteras fortbildning som erbjöds av och till våra naturbruksskolor under 2016.

 

Nedan finner ni följande fortbildningar:

 • Marknadsföringsdag om ungdomskommunikation
 • Fortbildningsdagar för fritidspersonal etc.
 • Riksstudiedagar i Djurvård
 • Djur för forskningsändamål
 • Jämställd skogssektor
 • Erfarenhetsutbyte för förstelärare
 • Lammproduktion
 • Gymnasiesärskolekonferens Skog , Mark och Djur
 • Utbildningskonferens Häst
 • Studieresa till Macedonien

Scrolla ner och läs vidare!

 

Marknadsföringsdag på LRF  den 22 september om Ungdomskommunikation.
Generation Z – hur når vi dem via sociala medier? Marcus Smith, SocialView. Erfarenhetsutbyten m.m.
Kostnadsfri fortbildning. Deltagarna står för resa, boende.
Se Program 160922 mf-dag LRF  samt dokumentation under marknadsföring 2016

 

 Bollerup anordnade fortbildningsdagar, vilka främst vände sig till fritidspersonal, internatföreståndare och elevhälsa, 31 oktober och 1 november. Se Programmet för Fortbildning Fritid-internat-elevhälsa 2016 Bollerup.

Anmälan för dessa två dagar till fritid@bollerup.se senast 3 oktober 2016.

Föreläsningen den 1 november med den för sin ungdomsforskning rikskände och inspirerande professorn i kultursociologi Mats Trondman vände sig till all skolpersonal. För detta betalar man 800 kr/pers inkl lunch och fika.
Anmälan för denna dag till lena.tjellander@bollerup.se senast 3 oktober 2016

 

Djurgymnasiet Stockholm anordnade Riksstudiedagar i Djurvård 31 oktober och 1 november. Se Inbjudan Riksstudiedagar_Djur_2016!
Det kommer att finnas program för följande inriktningar;

 • Djursjukvård
 • Hund
 • Djurpark/sällskapsdjur

 

 Djur för forskningsändamål. Fortbildning och erfarenhetsutbyte på Karolinska institutet 31 oktober och 1 november.

Målgrupp: skolor med yrkesutgång Arbete med forskningsdjur och/eller Djurvårdare inom djursjukvården
Samverkan mellan Nordiska konsortiet för försöksdjursutbildning, Djurbranschens yrkesnämnd och NB-skolor
Kostnadsfri fortbildning. Deltagarna står för resa, boende.
Se Inbjudan fortbildning NB forskndjur KI 161031-1101 Mer information: maria.elinder@naturbruk.se  

 

Ryssbygymnasiet erbjuder utbildning om Jämställd skogssektor 1 november.

Läs mer i Inbjudan till Jämställd skogssektor v 44 2016!

 

Erfarenhetsutbyte för förstelärare på Munkagårdsgymnasiet under v.44.

Erfarenhetsutbytet sker den 1 november. Se Inbjudan förstelärare 161101

 

LRF Kött tillsammans med NYN och NB-skolornas förening inbjuder dig till en dag om Lammproduktion på NBG. Dagen innehåller både fortbildning och erfarenhetsutbyte.  Se Inbjudan fortbildningsdag kött 20161101

 

 Södra Viken inbjuder till Gymnasiesärskolekonferens Skog, Mark och Djur 1-2 november i Sunne.

Se Inbjudan sarskolegymnasiekonferens Sodra Viken

 

HYN inbjuder till Utbildningskonferens Häst 2-3 nov på SLU Ultuna. Läs mer i HYN-konferens 2-3 nov-16!

Dag 1: Tema för HYN-konferensen är Kvalitetssäkrade gymnasieutbildningar – Häst. Vi kommer att presentera och diskutera resultatet av den förstudie som vi nu genomför och som vi tidigare informerat om..

Dag 2 är SLU:s och SVA:s Hippocampusdag.
Ni får möjlighet att lyssna till en rad hästforskare som berättar om sin forskning. Du får veterinärmedicinsk och hästvetenskaplig kunskap i såväl nationell som internationell framkant.
En kunskap man kan ha nytta av i såväl teori som praktik. Mer stoff till den utbildning man undervisar på likväl som den personliga kunskap man bär med sig till stallet.

 

Föreningen Lantbrukets Teknikrådgivare genomför en studieresa till Makedonien lördagen den 29 oktober till och med tisdagen den 1 november. Se Resa till Makedonien 29 oktober – 1 november 2016