Marknadsföring

Naturbruksskolornas Förening (NF) har en Kommunikationsgrupp riks, där även SLU och branscherna finns representerade   Syftet är att gemensamt synliggöra och marknadsföra naturbruksprogrammet och stödja skolorna i sin marknadsföring.

Kontakta gärna admin@naturbruk.se för önskemål om annat format!