Elevenkät NB1-elever

Sedan ett antal år genomför Naturbruksskolornas Förening en enkät till alla NB1-elever vid medlemsskolorna att besvara allra senast första veckan i september, gärna tidigare: Hur hittade du till NB? Vi brukar få in runt 2.000 svar, och det finns en hel del intressant att utläsa. Resultatet presenteras vid NB-skolornas fortbildningsdag Marknadsföring i september varje år. Varje NB-skola kan dessutom ta del av sitt eget samlade svar. Kontakta maria.elinder@naturbruk.se om ni vill ta del av er skolas resultat.

Nu är elevenkäten till alla NB1-elever i augusti 2019 klar att fylla i. 
 
Eleverna bör helst under lektionstid fyller i enkäten och det sker digitalt. Enkäten kan besvara via dator alternativt läsplatta eller smartphone. Det finns inga resurser centralt att registrera enkäter som fylls i på papper, så om det alternativet används, så vilar det på skolan att svaren kommer i digitaliserad form. 
webb-adress som era elever ska gå in på för att hitta enkäten: www.naturbruk.se/nb1. Allra senast första veckan i september, men helst mycket tidigare.
 
 
Vill ni se resultat av tidigare års enkäter, besök följande sida: www.naturbruk.se/for-nb-skolor/marknadsforing/ och välj aktuellt år i sidmenyn.
 
Tack för hjälpen!
 

Många hälsningar från Naturbruksskolornas Förening och naturbruk.se