Hitta & besök naturbruksskolorna >>

Marknadsföring 2014

Marknadsföringsgruppens aktiviteter 2014

Verksamhetsplan 2014 Mf naturbrukse 

Det genomfördes en marknadsföringsdag den 25 september med Ola Mattisson, 7billion.se som gästföreläsare.

Program Mf-dag 2014-09-25 (pdf)

Presentation Mf-dagen 2014-09-25 (ppt)

Det genomfördes en enkät med NB1-eleverna med 1748 svar:

Enkät till alla nya NB1-elever 2014 (pdf)

Vi vill mötas på Facebook, FB naturbruk.se

Vi genomförde annonseringar: 

Annons GymnasieGuiden ht2014

Mjölkpaneler Arla ht 2014

Mjölkpaneler Norrmejerier 2014 v48-52

Mjölpanel-Adrian Källa:Facebook Anna-Lisas mjölkpanel