Hitta & besök naturbruksskolorna >>

Marknadsföring 2015

Marknadsföringsgruppens aktiviteter 2015

Marknadsföring Verksamhetsber 2014 + verksamhetspl 2015 

Det genomfördes en marknadsföringsdag den 24 september med Tomas Lönn, bizcare.se som gästföreläsare.

Program 150924 mf-dag

NF present Mf dag 150924

Tomas Lonn Mf-dan 150924

Det genomfördes en enkät med NB1-eleverna med närmare 1500 svar.

Enkät till alla nya NB1-elever augusti 2015, hela landet

Vi vill mötas på Facebook, FB Naturbruk.se 

Vi genomförde annonseringar: 
Annons NB GymnasieGuiden ht2015

Det genomförs ett mässmonterkoncept inför höstens gymnasiemässa på Stockholmsmässan

Monter Gymnasiemässa

Se vår nya film om naturbruksprogrammet!