Hitta & besök naturbruksskolorna >>

Marknadsföring 2016

Marknadsföringsgruppens aktiviteter 2016

Detta arbetar vi med under 2016: Verksamhetsplan 2016 Mf naturbruk.se

 Marknadsföringsdag hölls på LRF  den 22 september om Ungdomskommunikation.

Generation Z – hur når vi dem via sociala medier? Marcus Smith, SocialView. Erfarenhetsutbyten m.m.
Kostnadsfri fortbildning. Deltagarna står för resa, boende.
Se Program 160922 mf-dag LRF  
En sammanställning av Elevenkäten till Åk1 presenterades: NB1-elevenkat 2016
Wordskills och Skillsword Mf-20160922 WorldSkills Sw

Elevenkät till Åk1-eleverna har genomförts med drygt 1200 svar. Se ovan!

Vi vill mötas på Facebook, FB Naturbruk.se Läs mer i Facebookmanual för inlämning av material till Naturbruk!

Vi genomför annonseringar
Annons NB GymnasieGuiden ht2016
Arla mjölkpanel ht2016

Mässmonterkonceptet utvecklas i ett nytt projekt i samarbete med HS Kalmar-Kronoberg-Blekinge.

Filmen Varför välja naturbruksprogrammet? delas upp i mindre Facebook-vänliga filmsnuttar.