Hitta & besök naturbruksskolorna >>

Mässmonter-material NB

Mässmonterkonceptet utvecklas i ett nytt projekt i samarbete med HS Kalmar-Kronoberg-Blekinge.

 

Naturbruksskolornas Förening, NF, har, tack vare projektstöd från Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond, som förvaltas av Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, utvecklat ett flexibelt mässmonterkoncept samt en inspirationsfilm om Naturbruksprogrammet, NB. Materialet syftar till att öka attraktionskraften för NB, dess inriktningar, yrkesutgångar och framtidsmöjligheter. Målgruppen är högstadieelever, föräldrar samt studie- och yrkesvägledare (SYV).

Konceptet testades inom pilotprojektets ram vid den stora Gymnasiemässan på Stockholmsmässan 19-21 nov. 2015. Ett mässtorg ”Naturbruksprogrammet” om 36 kvm bemannades av NB-elever och SYV från åtta NB-skolor över landet, samt några unga bransch- och SLU-representanter.

NB-monter, Gymnasiemässan, Stockholmsmässan Foto: Maria Elinder mässaktivitet Stockholm
Gymnasiemässan, Älvsjö. Foto: Maria Elinder

Se vår information på Gymnasiemässans hemsida, http://www.gymnasiemassan.nu/utstallare/naturbruksprogrammet!

I montern vill vi locka till intresse för NB. Målet är att fler ungdomar, som besöker mässan, blir nyfikna och vill veta mer om Naturbruksprogrammets möjligheter, samt att, efter information om vilka av NF:s skolor över landet som erbjuder en specifik utbildning, besöka en eller flera av dessa skolor under läsåret, och att sedan välja NB som sitt gymnasieprogram.

Erbjudande: Medlemsskolor i samverkan har möjlighet att nyttja det framtagna materialet vid olika gymnasie- och fackmässor.

Montermaterialet kan nyttjas flexibelt i mässmontrar från 6 till 40 kvm. Montermaterialet kostar inget att låna för medlemsskolor, under förutsättning att det återlämnas i prima skick inom stipulerad tid. Fraktkostnad tillkommer.
Kontakta projektledare Maria Elinder maria.elinder@naturbruk.se 070-56 87 318 för mer information och bokning av material. 

Mässmaterialet omfattar 

Hur kan NB-skolor och branscher tillsammans arbeta för att locka fler ungdomar, med olika bakgrund, att bli intresserade av de gröna näringarna och dess utbildningar? Det krävs en kraftsamling och samverkan mellan så många aktörer som möjligt, bland annat vid gymnasiemässor över landet. Något som ger en bra möjlighet för de gröna näringarnas aktörer att gemensamt marknadsföra sig på ett effektivt sätt. Se tankar och idéer från Landsbygdsnätverket på http://www.landsbygdsnatverket.se/gymnasiemassor samt filmen om mässmonterkonceptet på https://youtu.be/25VV72EHPj8. Vi vill gärna vidareutveckla olika typer av samverkan på riks och regional nivå under 2016.

Pressmeddelande151216-massmaterial gick ut på morgonen 2015-12-17.

Bra länkar på www.naturbruk.se att hänvisa till (dessa uppgifter uppdateras av varje medlemsskolas inmatnings-ansvarige för skolans uppgifter i databasen på naturbruk.se)

– Sök NB-utbildningar – vilka NB-skolor över landet erbjuder en speciell inriktning eller yrkesutgång?
 
– Besök NB-skolor – med Öppet Hus och Prova på-dagar  vid NFs medlemsskolor