Rikskonferens Naturbruk

Varje år anordnas Rikskonferens Naturbruk (Naturbrukskonferensen).

NF-logga

Målgrupper: Skolledare och huvudmän för naturbruksutbildning samt representanter från branscher och SLU.

Läs vidare från undermenyn!

Här har Rikskonferensen hållits:  Rikskonferens NB 1984-