Rikskonferens Naturbruk 2015

NF-logga                              Ösby Västmanlands Naturbruskgymansium

Naturbruksskolornas Förening och Ösby Västmanlands Naturbruksgymnasium inbjöd till Rikskonferens Naturbruk 2015 i Västerås.

Tid: 15 – 17 april 2015

Plats: Elite Stadshotellet Västerås

Tema: Kraftsamling

Målgrupper: Skolledare och huvudmän för naturbruksutbildning samt representanter från branscher, SLU och myndigheter