Hitta & besök naturbruksskolorna >>

Rikskonferens Naturbruk 2016

 

Rättvik NB-skolan NF-logga Älvdalens UC

Naturbruksskolornas Förening samt Stiernhööksgymnasiet i Rättvik och Älvdalens UtbildningsCentrum inbjöd till Rikskonferens Naturbruk i Dalarna.

Tidpunkt: 13 – 15 april 2016

Plats: Klockargården Hotell i Tällberg
Onsdagen inleddes med studiebesök på Stiernhööksgymnasiet i Rättvik och Älvdalens Utbildningscentrum.

Tema: Gemensam väg mot hållbara gröna utbildningar 

Dokumentation från Naturbrukskonferensen 2016:

 Pressmeddelande NF NB-konf 1604

Interpellationsdebatt i riksdagen 2016-04-19 om Framtiden för naturbruksgymnasierna