Maskiner

Du som väljer Maskiner inom Naturbruksprogrammets inriktning Lantbruk får en spännande utbildning till Maskinförare och -service. Du varvar teori och praktik och har minst 15 veckor utbildning på olika arbetsplatser. Du kan också förbereda dig för fortsatta högskolestudier.

I menyn här till vänster hittar du:

  • information om Naturbruksprogrammets Maskin-utbildningar
  • Sverigekarta med länkar till naturbruksgymnasierna med utbildning Maskiner