/LANTBRUK/ODLING, LANTBRUK

Odling, Lantbruk

Du som väljer Odling, Lantbruk inom Naturbruksprogrammets inriktning Lantbruk får en spännande utbildning till Lantbruk odling. Du varvar teori och praktik och har minst 15 veckor utbildning på olika arbetsplatser. Du kan också förbereda dig för fortsatta högskolestudier.

I menyn här till vänster hittar du:

  • information om Naturbruksprogrammets odlingsutbildningar
  • Sverigekarta med länkar till naturbruksgymnasierna med utbildning Odling, Lantbruk

Se filmerna om Katja som utbildat sig till Lantbrukare, odling