Samverkanspartners

Naturbruksskolornas Förening samarbetar med ett antal samverkanspartners vad gäller samverkan skola – branscher – omgivande samhälle, samt för utveckling av hemsidan naturbruk.se. Vi är mycket glada för dessa samarbeten.

Yrkesnämnder, branscher och universitet

Naturbruksskolornas Förening samverkar med de fem yrkesnämnder som representerar naturbrukets branscher:

NYN-logga
Naturbrukets Yrkesnämnd, NYN
 

hyn-logga
Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN

syn-logga
Skogsbrukets Yrkesnämnd, SYN

dyn-logga
Djurbranschens Yrkesnämnd, DYN

Naturturismens Yrkesnämnd bildes i december 2017

Ordförande: Jesper.Broberg@hushallningssallskapet.se, Sekreterare: Joakim.Eriksson@sportfiskarna.se

Skolverket

I Skolverkets Nationella programråd för Naturbruksprogrammet finns ledamöter med koppling till yrkesnämnderna DYN, HYN, NYN, SYN samt Naturturism.

LRF

LRF är en av våra främsta samarbetspartner inom naturbruksbranschen. Vii samverkar på många plan och med många kontaktytor.

 

grona-logga

Gröna arbetsgivare samverkar vi med kring ungdomskommunikation och branschens attraktionskraft, se t.ex. www.JobbaGront.se.

 

slu-logga

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, är naturbrukets ”närmaste universitet”. Vi samverkar kring ungdomskommunikation, information om utbildningsutbud, fortbildning för naturbruksgymnasiernas personal samt samverkan med SLU:s samverkanslektorer.

Fler företag och organisationer

NF samverkar med fler aktörer som:

ung-foretagasmhet

Ung Företagsamhet är en naturlig samarbetspartner med avseende på utbildning i företagsamhet och entreprenörskap.

wiseweb

Wiseweb är vår systemleverantör. 

KrePart AB bidrar med många kvalitetsbilder på naturbruk.se. KrePart har uppdrag från flera av NF:s medlemsskolor att göra skoltidningar, och vi har därigenom glädjen att få tillgång till många bra bilder från skolorna.