Att studera Skogsmaskiner

Du som väljer Skogsmaskiner inom Naturbruksprogrammets inriktning Skog får en spännande utbildning. Du varvar teori och praktik och har minst 15 veckor Arbetsplatsförlagt lärande, APL på olika arbetsplatser.

Du avslutar din utbildning med ett Gymnasiearbete.

Inom Naturbruksprogrammet läser du de gymnasiegemensamma ämnena (med kurserna inom parentes):

Engelska (Engelska 5), Historia (Historia 1a1), Idrott och hälsa (Idrott och hälsa 1), Matematik (Matematik 1a), Naturkunskap (Naturkunskap 1a1), Religionskunskap (Religionskunskap 1), Samhällskunskap (Samhällskunskap 1a1) och Svenska (Svenska 1/Svenska som andraspråk 1)

samt speciellt för Naturbruksprogrammet: Biologi (Biologi 1), Entreprenörskap, Naturbruk

Du som väljer Naturbruksprogrammet inriktning Skog läser dessutom:

Biologi – naturbruk (Markens och växternas biologi), Motor- och röjmotorsåg (Motor- och röjmotorsåg 1) och Skog, mark och vatten (Mångbruk av skog)

Har du tankarna på att bli skogsmaskinförare, så fördjupar du dig inom Naturbruksteknik (Avverkningsmaskiner, Skogsmaskiner – specialisering, Terrängtransporter & Virkestransport med skotare) samt Skogsproduktion (Skogsskötsel 1, 2 & Virkeslära). Vill du i stället arbeta med skogsmaskinservice fördjupar du dig inom Naturbruksteknik (Terrängtransporter, Serviceteknik – naturbruk 1, 2, specialisering) samt Skogsproduktion (Skogsskötsel 1, 2 & Virkeslära).

Du kan läsa mer om alla ämnen och kurser på Skolverkets hemsida med yrkesutgångarna Skogsmaskinförare eller Skogsmsakinservice.

Du kan också välja bland fler fördjupningskurser i din gymnasieexamen, liksom olika kurser för att bli behörig till olika utbildningar vid universitet och högskolor.

 
Ring gärna och prata med SYV, studie- och yrkesvägledaren på en eller flera naturbruksgymnasier som du är intresserad av. Åk också på besök till en eller flera skolor! Du hittar länkar till skolornas hemsidor i menyn här till vänster. Lycka till!