Startstöd för yngre, blivande företagare

Är du under 40 år och vill starta en verksamhet, eller genomföra ett ägarskifte, inom lantbruk, trädgård eller rennäring? Då kan du söka startstöd hos din länsstyrelse. Stödet är en startpremie (max 250.000 kr), med pengar från Sverige och EU. Stödet ska underlätta för unga att starta en verksamhet, eller att genomföra ett ägarskifte, samt bidra till lönsamma och konkurrenskraftiga företag.

För att få startstöd ska företaget vara inriktat på primärproduktion, t.ex. mjölkproduktion, köttproduktion, växtodling, odling av energigrödor, biodling samt vilt- eller hästuppfödning (avelsverksamhet).

Du måste bl.a. också ha en utbildning inom området, från gymnasiet eller senare.

På Jordbruksverkets sida om Startstöd står bl.a.: https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/startstod.4.6ae223614dda2c3dbc4555b.html

• Om du har ett jordbruksföretag ska du, förutom gymnasieutbildning, ha utbildning inom jordbruk på minst tio veckor, vilket motsvarar 20-25 studietimmar i veckan.

• Om du har ett trädgårdsföretag ska du, förutom gymnasieutbildning, ha utbildning inom trädgård på minst tio veckor, vilket motsvarar 20-25 studietimmar i veckan.

• Om du har ett rennäringsföretag ska du, förutom gymnasieutbildning, ha utbildning inom renskötsel på minst tio veckor, vilket motsvarar 20-25 studietimmar i veckan.

Många naturbruksgymnasier erbjuder, förutom gymnasieskolans naturbruksprogram, även vuxenutbildningar.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida och kontrollera med din länsstyrelse vilka utbildningar som just den godkänner för att berättiga till startstöd!