Att studera Anläggning

Du som väljer Anläggning inom Naturbruksprogrammets inriktning Trädgård får en spännande utbildning. Du varvar teori och praktik och har minst 15 veckor Arbetsplatsförlagt lärande, APL på olika arbetsplatser.

Du avslutar din utbildning med ett Gymnasiearbete.

Inom Naturbruksprogrammet läser du de gymnasiegemensamma ämnena (med kurserna inom parentes):

Engelska (Engelska 5), Historia (Historia 1a1), Idrott och hälsa (Idrott och hälsa 1), Matematik (Matematik 1a), Naturkunskap (Naturkunskap 1a1), Religionskunskap (Religionskunskap 1), Samhällskunskap (Samhällskunskap 1a1) och Svenska (Svenska 1/Svenska som andraspråk 1)

samt speciellt för Naturbruksprogrammet: Biologi (Biologi 1), Entreprenörskap, Naturbruk

Du som väljer Naturbruksprogrammet inriktning Trädgård läser dessutom:

Biologi – naturbruk (Markens och växternas biologi), Växtkunskap (Växtkunskap 1) och Naturbruksteknik (Fordon och redskap)

Som Anläggnings-elev kan du fördjupa dig inom  Naturbruksteknik (Trädgårdsmaskiner), Odling (Trädgårdsodling),  Trädgårdsanläggning (Trädgårdsanläggning 1, 2, specialisering), Skötsel av utemiljöer (Skötsel av utemiljöer) samt Växtkunskap (Växtkunskap 1).

Du kan läsa mer om alla ämnen och kurser på Skolverkets hemsida med yrkesutgång Trädgårdsanläggning.

Du kan också välja bland fler fördjupningskurser i din gymnasieexamen, liksom olika kurser för att bli behörig till olika utbildningar vid universitet och högskolor.

 
Ring gärna och prata med SYV, studie- och yrkesvägledaren på en eller flera naturbruksgymnasier som du är intresserad av. Åk också på besök till en eller flera skolor! Du hittar länkar till skolornas hemsidor i menyn här till vänster. Lycka till!