/TRÄDGÅRD/ODLING, TRÄDGÅRD

Odling, Trädgård

Du som väljer Odling, Trädgård inom Naturbruksprogrammets inriktning Trädgård får en spännande utbildning till Trädgårdsodlare. Du varvar teori och praktik och har minst 15 veckor utbildning på olika arbetsplatser. Du kan också förbereda dig för fortsatta högskolestudier.

I menyn här till vänster hittar du:

  • information om Naturbruksprogrammets odlings-utbildningar
  • Sverigekarta med länkar till naturbruksgymnasierna med utbildning Odling, Trädgård

Se filmen om Carina som arbetar som Trädgårdsmästare och -anläggare!