Vad är prao?

Prao står för praktisk yrkeslivsorientering och är ett sätt för dig som går på högstadiet att få en inblick i arbetslivet och kanske inspireras till att läsa något särskilt på gymnasiet. Tanken är inte att du ska jobba, utan att du under handledning ska få inblick i hur en arbetsplats fungerar.

Många naturbruksgymnasier är stora arbetsplatser med mycket djur, maskiner, odlingar eller skogar. Det kan finnas möjlighet för dig som går på högstadiet att göra prao på ett naturbruksgymnasium. Ofta har högstadieskolan vissa praoplatser som ni elever kan välja mellan men, det brukar även vara godkänt dig som elev att själv hitta en egen praoplats. Om du vet någonstans du skulle vilja praoa men inte vet hur eller vem du ska prata med, kan du alltid prata med din SYV för att få hjälp.