Sök utbildning

Sök bland skolor i Sverige som erbjuder naturbruksutbildning

Inriktning djurvård

 • Djurvårdare djursjukvård
 • Arbete med hund
 • Djurvårdare
 • Arbete i zoohandel
 • Särskild högskolebehörighet
 • Vuxenutbildning

Inriktning hästhållning

 • Hästskötare ridning
 • Hästskötare trav
 • Särskild högskolebehörighet
 • Vuxenutbildning

Inriktning lantbruk

 • Maskinförare
 • Arbete med växtodling
 • Djurskötare
 • Särskild högskolebehörighet
 • Vuxenutbildning

Inriktning naturturism

 • Jakt och viltvård
 • Natur och äventyr
 • Fiske och vattenvård
 • Fackhandel inom naturturism
 • Särskild högskolebehörighet
 • Vuxenutbildning

Inriktning skogbruk

 • Skogsmaskinmekaniker
 • Skogsmaskinförare
 • Skogsvårdare
 • Jakt och viltvård
 • Särskild högskolebehörighet
 • Vuxenutbildning

Inriktning trädgård

 • Fackhandel inom trädgård
 • Trädgårdsanläggning
 • Odling friland eller växthus
 • Skötsel av utemiljöer
 • Särskild högskolebehörighet
 • Vuxenutbildning

Sök på skola som erbjuder:

 • Elevboende
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • Gymnasiesärskola
 • Annan utbildning med koppling till Naturbruk