Introduktionsprogrammet

Vad är Introduktionsprogrammet?

Introduktionsprogrammet (IM) är för dig som inte blivit godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna börja ett gymnasieprogram. Om du är behörig att söka ett gymnasieprogram kan du inte välja Introduktionsprogrammet. IM-programmet ger dig inte någon gymnasieexamen, utan du får ett studiebevis på vad du har genomfört och klarat av. Om du vill ha en gymnasieexamen måste du läsa ett nationellt gymnasieprogram, yrkesförberedande eller högskoleförberedande, och gå klart det med tillräckliga betyg.

Hur fungerar utbildningen på ett Introduktionsprogram?

Introduktionsprogrammets studier planeras av gymnasieskolans huvudman (respektive skola). Huvudmannen sätter upp mål, syfte, innehåll och längd. Du som elev ges möjlighet att anpassa studieplanen efter dina behov tillsammans med läraren. Du studerar vanligtvis på heltid, i samma takt som elever på ett nationellt program. I särskilda fall kan man minska omfattningen och läsa mindre än de 2 500 poäng som ett nationellt program resulterar i.

Kommunens skyldighet att erbjuda dig ett Introduktionsprogram

Alla kommuner är skyldiga att erbjuda elever utan gymnasiebehörighet att gå ett Introduktionsprogram. Om din hemkommun inte har möjlighet att erbjuda dig en plats vid introduktionsprogrammet gäller samarbetsavtal, detta innebär att du erbjuds studera IM-programmet vid en annan gymnasieskola i närheten som kan erbjuda dig plats istället.