Vad är en uppdragsutbildning?

Kortfattat är uppdragsutbildning något som universitet eller högskolor gör på uppdrag av juridiska personer, t. ex. företag, myndigheter eller organisationer. Framför allt handlar det om att arbetsgivare beställer en skräddarsydd utbildning för sin personal. Uppdragsgivaren finansierar utbildningen som ska bedrivas med full kostnadstäckning.

Uppdragsgivaren utser deltagare till utbildningen eftersom utbildningen har betydelse för deltagarens arbete hos arbetsgivaren. Det betyder också att deltagarna inte behöver ha grundläggande behörighet (gymnasiekompetens) för att få delta men ibland kan man behöva vissa förkunskaper för att på bästa sätt tillgodogöra sig utbildningen.

Vem finansierar en uppdragsutbildning??

Det är företaget eller organisationen som utser deltagare till utbildningen och är också den som finansierar utbildningen. Utbildningen bedrivs med full kostnadstäckning och man behöver som deltagare inte bekosta något själv. Deltagarna behöver inte ha grundläggande behörighet (gymnasiekompetens) för att få delta i utbildningarna, men ibland krävs vissa förkunskaper.
https://internt.slu.se/globalassets/mw/samverkan/uppdragsutbildning/uu-handboken_2017.pdf

Kan jag som privatperson köpa en uppdragsutbildning??

Nej, det är endast arbetsgivare/juridiska personer som kan köpa en uppdragsutbildning, detta innebär vidare att du som privatperson/enskild firma inte kan köpa en uppdragsutbildning.