För NB-skolor

Naturbruksskolornas förening är en ideell förening med syfte att genom samverkan stärka naturbruksskolornas identitet och främja deras utveckling och kontaktnät såväl inom Sverige som internationellt.

Föreningen har ett 70-tal medlemsskolor över hela landet, vilka har utbildning inom Naturbruksprogrammet på gymnasienivå. Många skolor erbjuder även vuxenutbildningar och uppdragsutbildningar.

Nu har du kommit till sidorna som rör skolornas mer interna samverkan. I menyn här ovan hittar du mycket av det som föreningen arbetar med.

För mer information, kontakta gärna någon i styrelsen eller föreningens kanslichef:

Agronom Maria Elinder
E-post: maria.elinder@naturbruk.se 
Telefon: 070 568 73 18