Naturbruksskolornas förening är en ideell förening med syfte att genom samverkan stärka naturbruksskolornas identitet och främja deras utveckling och kontaktnät såväl inom Sverige som internationellt.

Föreningen har ett 70-tal medlemsskolor över hela landet, på landsbygden och i städer, vilka har utbildning inom Naturbruksprogrammet på gymnasienivå. Många skolor erbjuder även vuxenutbildningar och uppdragsutbildningar.

Nu har du kommit till sidorna som rör skolornas mer interna samverkan. I menyn här ovan hittar du mycket av det som föreningen arbetar med.

För mer information, kontakta gärna någon i styrelsen eller föreningens kanslichef:

Agronom Charlotta Rydberg
E-post: charlotta.rydberg@naturbruk.se 
Telefon: 0708 17 59 56