Här presenteras fortbildning som erbjuds av och till våra naturbruksskolor under 2023.

27 sept inbjuds till en dag om Ungdomskommunikation på KSLA, Stockholm, Läs Inbjudan!

Fortbildning i Entreprenörskap och Företagsamhet (webbinarier & Seminarium), Läs Inbjudan!
Webbinarierna hålls 14 sept, 12 okt, 9 nov & 7 dec
Seminarium hålls på Ultuna 31 okt-1 nov

Fortbildning v 44:

30-31 okt inbjuder Munkagårdsgymansiet till Riksstudiedagar i Djurvård. Läs Inbjudan!

2 nov inbjuder HYN till en utbildningskonferens på Örebro Fältrittklubb. Läs Inbjudan!