Här presenteras fortbildning som erbjuds av och till våra naturbruksskolor under 2023.

27 sept inbjuds till en dag om Ungdomskommunikation på KSLA, Stockholm, Läs Inbjudan!

Under dagen på KSLA hölls följande presentationer:

NB1-enkät svar från 2023

Fortbildn. NB Ungdomskommunikation

Skolverket

SLU

Fortbildning i Entreprenörskap och Företagsamhet (webbinarier & Seminarium), Läs Inbjudan!
Webbinarierna hålls 14 sept, 12 okt, 9 nov & 7 dec
Seminarium hålls på Ultuna 31 okt-1 nov

Fortbildning v 44:

30-31 okt inbjuder Munkagårdsgymansiet till Riksstudiedagar i Djurvård. Läs Inbjudan!

2 nov inbjuder HYN till en utbildningskonferens på Örebro Fältrittklubb. Läs Inbjudan!