Naturbruksskolornas Förening samordnar fortbildning för personalen på våra naturbruksskolor. 

Ur föreningens stadgar: 

  • Främja fortbildning samt utveckling av läromedel och utbildningsmetodik.

Fortbildningen för personalen på våra medlemsskolor presenteras årsvis. Läs vidare för varje år under aktuell undersida!