Här presenteras fortbildning som erbjöds av och till våra naturbruksskolor under 2017.

Marknadsföringsdag hölls den 21 september på LRF. Se inbjudan för mer information. 
Se material från Marknadsföringsdagen på följande länk.

 

Sociala medier

 

Djur

  • Hästnäringens riksanläggningar inbjöd till kompetensdagar i mars 2017. Se Inbjudan kompetens häst mars 2017!
   • 20 mars: Ridskolan Strömsholm, 22 mars: Wången, 23 mars: Flyinge
  • 22-24 sep: Fear Free erbjöd en kompetensutvecklingshelg med temat ”DjurhanteringLugnare djur ger bättre djurvälfärd, säkrare arbetsmiljö och nöjdare kunder”Se Inbjudan för mer information
  • 30-31 okt: Det nordiska konsortiet för utbildning och träning i försöksdjursvetenskap arrangerar tillsammans med DYN fortbildningsdagar på Karolinska InstitutetInställd, klicka här för mer info.
  • 30-31 okt: Riksstudiedagar Djur / Djurvård, i år med Djurbranschens yrkesnämnd som arrangör. Se inbjudan för mer information samt Programpunkter för fortbildningsdagarna. Se dokumentation på vår undervisningssida.
  • 1 nov (HYN-konferensen) & 2 nov (Hippocampusdagen) : Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN, arrangerar en konferens för HYN´s medlemsorganisationer, hästlärare och ledamöter i lokala programråd i gymnasieskolan i samband med Hippocampusdagen på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Se inbjudan för mer information

 

Trädgård

 • 30 okt – 09-15: Vid NB-konferensen meddelade Östergötland / Ingela Appelsved att erfarenhetsutbyte Trädgård planeras på Himmelstalund. Tema: Kompetensförsörjning till branscherna. Se inbjudan för mer information. För att se dokumentation från dagen, se sammanfattningen.

 

Mentorskap

 

Elevhälsa

 

Gymnasiesärskola