Läromedel för naturbruksskolorna

Här vill vi presentera läromedel för våra naturbruksskolor.

Det finns möjligheter att söka stöd för framtagning av nya läromedel. Läs vidare i Riktlinjer NFs läromedelsfond.

Maria Nilsson har i augusti 2021 släppt den fjärde omarbetade upplagan av boken Mjölkkor.  Pris: 350 kr.
Boken kan beställas via mail: bmmbok@gmail.com eller på bokens Facebooksida, där det även finns vidare information.
Läs mera i Mjölkkor info 2021!
Under augusti 2020 presenterade Lennart Sörkvist och Lars Neuman en ny lärobok inom lantbruksteknik, Fältmaskiner i lantbruket – från bearbetning till skörd, vilken ersätter gamla Jordbrukets Fältmaskiner.
Boken ger läsaren grundläggande kunskap om dagens teknik i lantbruket, på fältsidan. Den är skriven för naturbruksutbildningen och för alla andra maskin- och lantbruksintresserade. Inriktningen är dagens teknik och teknikens samband med de förutsättningar som ges av biologi, jord, väder och miljö.
Boken är på ca 220 sidor och med närmare 600 bilder. Format A4. Pris: 470 kr exkl. moms och frakt.
Se hemsidan för L & L Förlag: ww­w.faltmaskiner.se med ett digitalt beställningsformulär. Boken kan även beställas hos Boktryckeri AB LH Tryck, Alängsgatan 2, 523 37 Ulricehamn. Tel. 0321-26600.  E-post: print@lh-tryck.se
Växtodlingens Grunder. Alla texter är aktualiserade,  sidoantalet utökat till 456, alla foton är numera i färg och ett 40-tal tecknade illustrationer är nya.
Boken kan beställas av Adlibris, Bokus eller Läromedia (gäller skolor). för att göra beställning av boken.
Det går också att beställa boken direkt av Bengt Weidow till ett pris av 590 kr + moms.
En andra uppdaterad upplaga kom ut i december 2019.
I september 2016 var det boksläpp för en ny Traktorbok, Traktorn - En grundbok. Cirkapris: 200 kr + moms och frakt
Bokens 2:a upplaga 2018 kan beställas från Seges i Danmark genom att e-posta Lene Overgaard Bruun, lob@seges.dk
SLU har skapat goodla med undervisningsmaterial om miljöåtgärder i jordbruket.
Här finns filmer och utbildningsmaterial att använda i undervisningen.
Kolla in MatRätt på "Gratis i skolan"!

MatRätt handlar om, hur maten produceras och hur de val vi gör i butiken kan påverka miljömässig hållbarhet. Det handlar även om allt som jordbruket bidrar med utöver själva maten.
Längst ned på den länkade sidan hittar du samtliga lektioner och förslag på gymnasiearbeten.

Gratis i Skolan erbjuder gratis läromaterial för alla åldrar och i nom många teman och ämnen.