Varje år anordnas Rikskonferens Naturbruk (Naturbrukskonferensen).

Målgrupper: Skolledare och huvudmän för naturbruksutbildning samt representanter från branscher och SLU.

Läs vidare från undermenyn!

NB-Föreningens årsmötesprotokoll finns under Årsmöten

Här har Rikskonferensen hållits:  Rikskonferens NB 1984-