Sedan ett antal år genomför Naturbruksskolornas Förening en enkät till alla NB1-elever vid medlemsskolorna att besvara allra senast första veckan i september, gärna tidigare: Hur hittade du till NB? Vi brukar få in runt 2.000 svar, och det finns en hel del intressant att utläsa. Resultatet presenteras vid NB-skolornas fortbildning i Ungdomskommunikation i september varje år. Varje NB-skola kan dessutom ta del av sitt eget samlade svar. Kontakta admin@naturbruk.se om ni vill ta del av er skolas resultat.

Nu har elevenkäten till alla NB1-elever i augusti 2022 samlats in. 
 
Eleverna bör helst under lektionstid fylla i enkäten och det sker digitalt. Enkäten kan besvara via dator alternativt läsplatta eller smartphone. Det finns inga resurser centralt att registrera enkäter som fylls i på papper, så om det alternativet används, så vilar det på skolan att svaren kommer i digitaliserad form. 
webb-adress som era elever ska gå in på för att hitta enkäten: naturbruk.se/nb1.
Allra senast första veckan i september, men helst mycket tidigare.
 
Nedan kan ni se sammanställning av resultat av tidigare års enkäter.
 
Tack för hjälpen!
 

Många hälsningar från Naturbruksskolornas Förening och naturbruk.se