Sugen på att studera men saknar betyg?

Komvux – en förkortning av "Kommunal vuxenutbildning" är en andra chans för många personer som av olika anledningar saknar betyg eller examen. I första hand är Komvux till för vuxna som behöver läsa in grundskolan eller gymnasiet, du kan också läsa på Komvux om du behöver komplettera dina betyg för att bli behörig och söka en högskoleutbildning eller en yrkeshögskoleutbildning. På komvux kan du läsa fristående kurser och kurspaket men du har också möjlighet att läsa en yrkesutbildning.

Vad gäller där jag bor?

Samtliga kommuner är skyldiga att erbjuda kommunal vuxenutbildning, du kan studera på dagtid, kvällstid, distans, heltid eller deItid. Regler kring Komvux kan variera något beroende på vilken kommun du är folkbokförd i, dubbelkolla alltid med Komvux i din hemkommun. Även vilka utbildningar som erbjuds varierar från kommun till kommun, det bästa är att kontakta den kommun du är skriven i för att komma igång!

Yrkesvux - en del av komvux

Yrkesvux/Program (Komvux) är en sorts yrkesutbildning på gymnasial nivå hos komvux och vuxenutbildningen. Yrkesvux kan man söka till om man inte har gått ut gymnasiet och utbildningen riktar sig framförallt till de personer som helt eller delvis saknar gymnasieutbildning, alternativt vill ändra yrkesbana. Även nya svenskar som antingen behöver komplettera sin yrkesinriktning eller skaffa sig en helt ny kan läsa utbildningen.

Många möjligheter!

  • This is the 1st item
  • This is the 2nd item
Genom Komvux kan du få fullständigt gymnasiebetyg, bredda kompetensen för ett yrke eller få behörighet till högskola och universitet.