Om yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildning där du kombinerar teori med praktik. Utbildningen genomförs i nära samarbete med arbetslivet och du har ofta jobb direkt efter examen. På yrkeshögskolan kan du välja mellan en mängd yrken som t.ex djurvårdare, trädgårdsanläggare och driftledare inom lantbruk. Utbildningarna utformas i samarbete med lokala företag, för att möta arbetsmarknadens behov av kompetens och leda till jobb. Såväl Innehåll som inriktning på utbildningarna varierar därför över tid beroende på arbetsmarknadens behov, utbudet varierar också på varje enskild skola.

Vem kan söka till en YH-utbildning?

För att få gå på en yrkeshögskola ska du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasial nivå. Ibland behöver du dessutom ha specialkunskaper, t.ex vissa kurser i gymnasieskolan eller arbetslivserfarenhet. Alla oavsett ålder är välkomna att söka till yrkeshögskolan, det finns däremot åldersbestämmelser när det gäller studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

LIA - Lärande i arbete

LIA betyder lärande i arbete och innebär att en del av din utbildning sker på en arbetsplats. Med hjälp av handledning får du utveckla dina kunskaper på en arbetsplats, du får arbetslivserfarenhet och därmed möjlighet att testa din kommande yrkesroll redan under studietiden. LIA ger dig både värdefull erfarenhet och kontakter som kan vara till stor nytta när du sedan söker jobb.