LärlingsutbildningLärlingsutbildning inom naturbruksprogrammet

Gymnasial lärlingsutbildning är ett alternativ inom alla yrkesprogram på gymnasiet. Det innebär att du lär dig ett yrke och tillbringar minst halva gymnasietiden på en arbetsplats, där en handledare hela tiden följer dina framsteg och hjälper dig framåt. Det är samma behörighetskrav, ämnesplaner och yrkesexamen som på den skolförlagda varianten av yrkesprogram.

Varva teori och praktik

Lärlingsutbildningen varvar teori och praktik vilket innebär att du får arbetslivserfarenhet, samtidigt som du läser teori på plats i skolan. Du får genom detta chansen att knyta värdefulla kontakter med arbetsgivare som kan vara till stor nytta när du sedan ska söka jobb efter avslutad utbildning. Varje skola har sina egna samarbeten och kontakter med företag/organisationer, detta kan ha betydelse för var du kan få plats som lärling och vilket arbete din lärlingsutbildning leder till. Ett tips är därför att kolla vad din skola och hemkommun har för samarbeten, så att din lärlingsutbildning blir givande och passar just dig.

Tänk på!

Du erbjuds samma möjligheter som elever som läser andra yrkesprogram, att välja kurser som ger dig högskolebehörighet.