Föreningen SoL-Film

Föreningen SoL-Film/Föreningen Skogs- och Lantbruksfilm

  • Föreningen SoL-Films logga
  • Föreningen Skogs- och Lantruksfilms logga
  • SoL-FILM

Föreningen SoL-Film har utifrån sin vision Bilder för att berika och befästa naturbrukskunskap under 80 år gett ut kvalitetsfilm för undervisning och rådgivning inom naturbrukssektorn och närliggande områden. På YouTube finns en hel del av föreningens spännande filmer uppladdade. Se filmerna längre ner på sidan!

Vid Föreningen SoL-Films årsmöte 2017 beslutades om nedläggning och att kvarvarande tillgångar tillfaller Naturbruksskolornas Förening att använda för läromedelsutveckling.
Vid årsmötet gavs ett 80-årsperspektiv av föreningens historia  genom bildspelet Solfilm 80 år (ppt) och SoL-Film axplock (filmklipp):

 SoL-Film axplock gjorda av Lars Helgstrand.

Jfr. Föreningen SoL-Films Årsmöte 2016, Årsmöte 2015Årsmöte med läromedelsseminarium 2014!

Du kan fysiskt ta del av föreningens material hos Centrum för Näringslivshistoria, där allt finns arkiverat.
Föreningen SoL-Films hemsida finns arkiverad på archive.org (klicka vidare till Vår ny hemsida). 
Läs om föreningens första 50 år i boken Lantbruksfilmen under 50 år : Föreningen Skogs- och Lantbruksfilm 1937-1987 (7,1 Mb)!

YouTube finns ett urval av föreningens publicerade filmer uppladdade. Se filmerna direkt:

Bättre hästhållning (2014)

Filmen beskriver enkelt och rakt vad som är bäst för olika hästar. Hur stallmiljön bör vara, vilka strömedel man bör använda, krav på både sommar- och vinterhagar, hur mycket bete som behövs, råd om utfordring och vatten, hur man förebygger sjukdom m. m.
Manus: Margaretha Bendroth, Regi & Foto: Jesper Eggertsen, Olof Kyrkander, Tal: Jesper Eggertsen.

 

2012 gav Föreningen ut två filmer med tips och vägledning om, hur man anordnar lämpliga lokaliteter för Småskalig förädling.
Manus: Christina Koebel, Jesper Eggertsen, Olof Kyrkander, Regi & Foto: Jesper Eggertsen, Olof Kyrkander, Tal: Jesper Eggertsen.
I första filmen: Medverkande: Maria Edman, Anders Göransson.

Småskalig förädling – Så kommer du igång

Livsmedelslokalens utformning och materialval

 

Lamning och Lamningshjälp (2011, i samarbete med Svenska Djurhälsovården)

Utbildningsfilm om Lamning och hur man behöver hjälpa till vid lamning.
Medverkande: Anna Olsson, Tomas Olsson, Ulrika Kockum Rockström , Manus: Ulrika Kockum Rockström, Regi & Foto: Jesper Eggertsen, Olof Kyrkander, Tal: Jesper Eggertsen.

Permanenta Elstängsel (2011)

Utförlig beskrivning hur man sätter upp bra stängsel kring betande djur.
Medverkande: Lars-Göran Skaar, Ronny Hermansson, Regi & Foto: Jesper Eggertsen, Olof Kyrkander, Tal: Jesper Eggertsen.

Hullbedömning av suggor (2011)

På uppdrag av Svenska Pig gav föreningen ut filmen om hullbedömning av suggor.
Medverkande: Jessica Sandberg, Kent Nilsson, Regi & Foto: Jesper Eggertsen, Olof Kyrkander, Tal: Jesper Eggertsen.

Dikalvsproduktion i Sverige (2011)

Filmen har tagits fram i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland. Dikalvproduktion innebär att ta fram en bra kalv, antingen för avsalu till någon som föder upp dem till slakt eller för egen slaktuppfödning.
Manus, Regi & Foto: Annika Arnesson, Jesper Eggertsen, Redigering: Olof Kyrkander, Tal: Jesper Eggertsen.

Exteriörbedömning av får (2010)

För att få fram bättre och mera hållbara får bör man i större utsträckning än hittills ta hänsyn till de exteriöra egenskaperna.
Medverkande: Ulf Ekholm, Manus: Annelie Carlsson, Jesper Eggertsen, Regi & Foto: Jesper Eggertsen, Olof Kyrkander, Tal: Jesper Eggertsen.

Seminering av får 2010, i samarbete med Svenska Djurhälsovården)

Undervisningsfilm om fördelar med seminering av tackor jämfört med naturlig betäckning med bagge.
Manus: Elisabet Lööf, Lisbeth Rudby-Martin, Regi & Foto: Jesper Eggertsen, Olof Kyrkander, Tal: Jesper Eggertsen.

Brand i häststallar (2010)

Instruktiv film om hur man agerar om det skulle uppstå en brand i ett häststall och förebyggande åtgärder.
Medverkande: Margaretha Ljunggren, Lars-Olof Olsson, Manus: Therese Dahlberg, Regi & Foto: Jesper Eggertsen, Olof Kyrkander, Tal: Jesper Eggertsen.


2009 samlade Föreningen ett antal filmklipp till filmen Dramatiska moment i djurskötseln. Det finns inget tal utan bara ljud från de olika momenten.
Regi: Jesper Eggertsen, Olof Kyrkander.

Dramatiska moment i djurskötseln: Fölning

Dramatiska moment i djurskötseln: Lamning

Dramatiska moment i djurskötseln: Grisning

Dramatiska moment i djurskötseln: Kalvning

Dramatiska moment i djurskötseln: Klövverkning


2004-2006 producerade Föreningen i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland en serie filmer om Djurvänlig hantering.
Manus, Regi & Foto: Annika Arnesson, Jesper Eggertsen, Redigering: Olof Kyrkander, Tal: Jesper Eggertsen.

Lamm året om (2006)

Utfordring av tackor och lamm (2006)

Djurvänlig hantering av får (2005)

Djurvänlig hantering av nötkreatur (2004)

Välmående djur på bete (2004)


Grovfoder av hög kvalitet – Ensilage (2002)

Film om hur man kan producera ett ensilage-grovfoder av högsta kvalitet, vilket resulterar i en effektiv och ekonomisk mjölkproduktion.
Foto: Jesper Eggertsen, Bengt Weidow, Arne Weman, Regi & Foto: Jesper Eggertsen, Bengt Weidow, Redigering: Olof Kyrkander, Tal: Jesper Eggertsen.


Under 1970-, 1980- och 1990-talen framställde föreningen ett stort antal bildserier med texthäften/ljudband, av vilka en del överfördes till stillbildsvideor, där Jesper Eggertsen talade in texten. Ett urval av dessa har laddats upp på YouTube:

Flyghavre (2000)

Text: Bengt Weidow, Foto: Bengt Weidow, Bo Wetterblad m.fl., Tal: Jesper Eggertsen.

Odling av ärter och annan trindsäd (1999)

Text: Bengt Weidow, Foto: Anders Bengtsson, Jesper Eggertsen, Ulla Johansson, Tal: Jesper Eggertsen.

Traktorer i trafiken (1999)

Text & Foto: Sverker Johansson, Bo Wetterblad, Lennart Thorn, Tal: Jesper Eggertsen.

Byggnader för ekologisk köttproduktion (1998)

Text: Bertil Pettrsson, Jesper Eggertsen, Foto: Jesper Eggertsen m. fl., Tal: Jesper Eggertsen.

Stallgödselhantering (1998)

Text: Bo Wetterblad, Bertil Albertsson, Foto: Lennart Thorn, Lars Neuman, Jesper Eggertsen, Bo Wetterblad, Tal: Jesper Eggertsen.

Minimerad jordbearbetning (1997)

Text: Bo Wetterblad, Foto: Överums Bruk AB, Kverneland Svenska AB, Arne Weman, Bo Wetterblad, Tal: Jesper Eggertsen.

Ekologisk odling av grönsaker (1997)

Text & Foto: Susanne Hoffman, Annica Swartström, Bengt Ericsson m. fl., Tal: Jesper Eggertsen.


Bättre Norrländska Beten (1954, i samarbete med Statens Jordbruksförsök)

Manus: Johannes Borg, Gunnar Giöbel, Regi & Foto: Jarl Nylander, Tal: Åke Engerstedt.

Teknik vid cirkelsågning (1952)

Medverkande: Gösta Carlsson, Manus: Sven Ekblom, Regi & Foto: Jarl Nylander, Tal: Olle Björklund.

Bekämpning av husdjursparasiter (1951)

Manus: Sven Hoflund, Torsten Petrelius, Regi & Foto: Jarl Nylander, Karl-Axel Keier, Tal: Åke Engerstedt.

Ensilering med maskinella hjälpmedel (1951)

Manus: Yngve Andersson, Rådgivare: Nils-Erik Ohlson Regi & Foto: Sven Olsson, Tal: ??.

 Mot ogräs för ökad skörd (1951)

Stor entusiasm för kemikalieanvändningens möjligheter på 1950-talet.
Manus: Carl-Gustav von Hofsten. Regi: Stig Hammar. Foto: Sten Ambe, Tal: ??.

Hjul i skogen (1951)

Film om den gummihjulförsedda vagnen med smeknamnet Fössing som kunde förlänga säsongen i skogen.
Manus: Sven-Ingvar Sjöstedt, Regi & Foto: Sven Olsson, Tal: Folke Thörn.

 Sveriges gröna tröja (1950)

Film producerad av SoL-Film om skogsnäringens stora betydelse.
Manus: Albert Wiksten. Regi: Stig Hammar. Foto: Sven Olsson. Ljud: Bengt Runsten. Tal: Bengt Blomgren.

 Mjölkkornas utfordring (1949, på uppdrag av AB Ewos)

Faktaspäckad undervisningsfilm om, hur man får kor att producera mer med rätt utfodring.
Manus: Torsten Lindén. Regi: Stig Hammar,. Foto: Sven Olsson, Georg Friedrich. Tal: Åke Engerstedt.

 Sjuka svin och friska grisar (1948, i samarbete med Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget)

Manus: Harald Sandstedt m. fl., Regi: Stig Hammar, Foto: Jarl Nylander. Tal: Åke Engerstedt.

Moderna ekonomibyggnader (1948, i samarbete med Statens Forskningskommitté för Lantmannabyggnader)

Manus: Alarik Örborn, N. Holmquist, L. Hjelm, Regi: Stig Hammar, Foto: Jarl Nylander. Tal: Åke Engerstedt.

 Med kunskap och redskap (1946)

Maskiner och utbildning inom lantbruket i mitten av 1900-talet.
Inspelad av Lantbruks- och Skogsbruksfilm (äldsta namnet på SoL-Film).
Manus: Yngve Kämpe. Regi & Foto: Stig Hammar. Tal: Åke Engerstedt.