Ungdomskommunikation 2020

Detta är våra planer: Verksamhetsplan 2020 Ungdomskommunikation

Vår planerade Ungdomskommunikationsdag kunde tyvärr inte genomföras p.g.a. årets pandemi.

Vi införde en annons i GymnasieGuiden Annons GyGu ht2020.

Norrmejerier hade NB-elev från Gran på mjölkpaket

Det skapades en Grafisk Manual grafiskmanual.NF2020v1

Elevenkät till Åk1-eleverna genomförs. Se Elevenkat-NB1-2020