Här presenteras den fortbildning som erbjuds av och till våra naturbruksskolor under 2024.

 

8 maj kl 14:00-15:30  inbjuds till en digital träff om Ungdomskommunikation Naturbruk.  

1 Inbjud web NF Ungdomskomm 240508

Här hittar du presentationerna från mötet:

2 NF ppt webbin UngdKomm NB 240508

3 Klevland-ppt-Naturbruk-MF

4 Rapport från Jobba grönt vid webbinarium 240508

5 SLU Ungdomskommunikation 240508

 

23 sept inbjuds till en dag om Ungdomskommunikation på KSLA, Stockholm, inbjudan kommer inom kort