Kommunikationsgruppens aktiviteter 2018

Detta arbetar vi med under 2018:  Verksamhetsplan 2018

Vi planerar årets fortbildning  i Marknadsföring / Ungdomskommunikation torsdag den 20 sept, med möjlighet till fortsatt erfarenhetsutbyte dagen därpå, 21 sept.

Elevenkät till Åk1-eleverna genomförs. Se Mf-riks 2018 NB1-enkat

Vi vill mötas på Facebook, FB Naturbruk.se Läs mer i Facebookmanual for inlämning av material till Naturbruk!

Vi genomför annonseringar

Mässmonterkonceptet utvecklas i ett nytt projekt ”Attraktionskraft Naturbruk” i samarbete med HS Kalmar-Kronoberg-Blekinge.

Filmen Varför välja naturbruksprogrammet? delas upp i mindre Facebook-vänliga filmsnuttar.