EUROPEA Sweden

Naturbruksskolornas Förening är medlemmar i EUROPEA International.

EUROPEA är ett nätverk mellan naturbruksskolor i Europa, se www.europea.org. I dagsläget ingår 25 länder och över 1000 skolor. EUROPEA arbetar för att naturbruksutbildningarna ska stärkas och utvecklas samt för att skapa förutsättningar för samarbeten och utbyten mellan skolor. Naturbruksskolornas Förening är EUROPEA Sweden, dvs den organisation som officiellt representerar Sverige i dessa sammanhang. Det betyder också att alla medlemsskolor i Naturbruksskolornas Förening också är med i EUROPEA-nätverket!

EUROPEA arrangerar två möten per år (höst resp. vår). Konferenserna är välbesökta och ger stora möjligheter för den som vill lära sig mer om naturbruk i Europa och snabbt få många givande kontakter internationellt. Naturbruksskolornas Förening vill uppmuntra fler medlemsskolor att delta på de internationella konferenserna och har därför instiftat ett stipendium som omfattar deltagaravgiften till ett EUROPEA-möte. Två stipendier delas ut varje år.

_Info EUROPEA-stipendium NF 2024, där det finns information om stipendium för 2024 och blankett för ansökan om stipendium. Senaste anmälningsdag är 31 januari 2024.

Med sju sökande skolor har lotten för år 2024 fallit på Nuntorpsgymnasiet och Grans Naturbruksgymnasium. Lycka till med resan!