EUROPEA Sweden

Naturbruksskolornas Förening är medlemmar i EUROPEA International. jfr EUROPEA Sweden 

EUROPEA är ett nätverk mellan naturbruksskolor i Europa, se www.europea.org. I dagsläget ingår 25 länder och över 1000 skolor. EUROPEA arbetar för att naturbruksutbildningarna ska stärkas och utvecklas samt för att skapa förutsättningar för samarbeten och utbyten mellan skolor. Naturbruksskolornas Förening är EUROPEA Sweden, dvs den organisation som officiellt representerar Sverige i dessa sammanhang. Det betyder också att alla medlemsskolor i Naturbruksskolornas Förening också är med i EUROPEA-nätverket!

EUROPEA arrangerar två möten per år (höst resp. vår). Konferenserna är välbesökta och ger stora möjligheter för den som vill lära sig mer om naturbruk i Europa och snabbt få många givande kontakter internationellt. Naturbruksskolornas Förening vill uppmuntra fler medlemsskolor att delta på de internationella konferenserna och har därför instiftat ett stipendium som omfattar deltagaravgiften till ett EUROPEA-möte.

Ansökan senast 2020-02-28: Europea-stipendium NF info 2020

Datum för EUROPEA-möten 2019:

  • 23–26 april i Rumänien
  • 17–20 september i Finland

Ansökan senast 2019-02-28: EUROPEA-stipendium NF 2019