Naturbruksskolornas Förenings syfte är att genom samverkan stärka naturbruksskolornas identitet och främja deras utveckling och kontaktnät. Föreningen företräder skolorna i kontakter med myndigheter, näringar och högskolor. Föreningen har bl. a. avgett nedanstående yttranden.

Datum Titel Dokument
2024-01-10Remissyttrande Ämnesbetyg 2024-01-10Länk till dokument »
2023-11-30Remissyttrande Framtidens Yrkeshögskola 2023-11-30Länk till dokument »
2023-03-29Remissyttrande Djursjukvård 2023-03-29Länk till dokument »
2023-03-23Remissyttrande Ämnesbetyg 2023-03-23Länk till dokument »
2022-11-17Remissyttrande över ändrad programstrukturLänk till dokument »
2022-05-09Remissyttrande ÄmnesbetygLänk till dokument »
2021-10-08Yttrande om ändring i föreskrifter om särskild behörighetLänk till dokument »
2020-12-03NF:s yttrande Betygsutredningen SOU2020:43Länk till dokument »
2020-11-30NF:s yttrande Gemensamt ansvar SOU2020:33Länk till dokument »
2020-01-31NF:s remissvar inriktningar Dnr 2017:1728 o 803Länk till dokument »
2019-02-13Remissvar avseende anpassning och examensmål vid SLULänk till dokument »
2018-04-12Yttrande NF Skolverket examensmålLänk till dokument »
2017-03-15NF Remissvar Landsbygdskommitténs slutbetänkande 2017.1Länk till dokument »
2017-03-01NF Yttrande En gymnasieutbildning för alla SOU 2016:77Länk till dokument »
2016-11-28NF Skrivelse angående naturbruksprogrammet och skolverkets förslag Dnr 2015-1247Länk till dokument »
2016-11-28NF PM – sammanfattande konsekvenser av Skolverkets förslag Dnr 2015-1247Länk till dokument »
2016-04-20NF-skrivelse Utb.dep. NB utredas klart före beslutLänk till dokument »
2016-03-30NF:s yttrande Skolverket NB Examensmål InriktningarLänk till dokument »
2016-02-29NF:s yttrande Välja yrke SOU 2015_97Länk till dokument »
2015-11-13NF:s yttrande En stärkt YrkeshögskolaLänk till dokument »
2015-06-18NF:s yttrande KonkurrenskraftutredningenLänk till dokument »