Naturbruksskolornas Förening planerade för 2021 års Rikskonferens Naturbruk på Gotland i april månad.

Rikskonferensen blev tyvärr inställd på grund av Corona-epidemin.

Se inbjuder till föreningens årsmöte 2021 den 23 april i digital form under Föreningens Årsmöten!

Länk till Ung-Ullbagge 2021