Naturbruksskolornas Förening inbjuder till föreningens årsmöte 2021 i digital form.

Tidpunkt: 23 april kl. 12:30-14:00.

Vi återkommer med program och handlingar för årsmötet.

Den planerade Rikskonferens Naturbruk på Gotland är p.g.a. pandemin framflyttad på obestämd tid.