Naturbruksskolornas Förening inbjuder till föreningens årsmöte 2021 i digital form.

Tidpunkt: 23 april kl. 12:30-14:00.

1 Årsmöte Naturbruksskolornas Förening 2021

4 Verksamhetsberättelse for Naturbruksskolornas Förening 2020

5 Budget 2020 utfall 2020 NF

5 Resultat o balans NF 2020

5 Ekonomisk berättelse NF 2020

6 Revisionsberättelse NF 2020

9 Forslag till Verksamhetsplan för NF 2021

9 Budget 2021 NF utfall 2020

Länk till Årets Ung-Ullbagge

 

Den planerade Rikskonferens Naturbruk på Gotland är p.g.a. pandemin framflyttad på obestämd tid.