Elevstatistik

Elevstatistik för naturbruksgymnasierna från år 1999 och framåt

I filen Elevstatistik-NBNP-1999-2023 presenteras antal naturbrukselever vid medlemsskolorna i Naturbruksskolornas Förening. I filen finns först en sammanställningsflik från 1999 och framåt, därefter följer en flik för respektive år. Vi redovisar där

  • antal förstahandssökande per 15 maj, samt
  • antal elever i utbildningarna per 15 september.

 

Före detta naturbrukselever som läser vidare vid universitet och högskolor

Statistik från UKÄ och SLU visar att 20–25 % av naturbrukseleverna påbörjar högre utbildning inom tre år, se Antal NB-elever som slutfört NB och påbörjat högre utbildning inom 3 år. Av dessa läser ca 20 % vid SLU och övriga 80 % vid andra universitet och högskolor i Sverige.

I filen NB till SLU 2007-2015 har sammanställts antalet studenter som antagits till SLU:s olika utbildningsprogram år 2007-2015, vilka hade gått naturbruksprogrammet  på gymnasiet.