Läromedel för naturbruksskolorna

Vill du vara med och utveckla läromedel för våra naturbruksskolor?

Det finns möjligheter att söka stöd för framtagning av nya läromedel. Läs vidare i Riktlinjer NFs läromedelsfond eller Vill du skriva läromedel!

Här finns:

  • Tryckta böcker
  • Digitalt material
  • Film