Läromedel för naturbruksskolorna

Vill du vara med och utveckla läromedel för våra naturbruksskolor?

Har du kunskaper att förmedla och planer på att skapa läromedel?

Det finns möjlighet att söka bidrag från Naturbruksskolornas Förening på upp till 25 000 kr för skapande av läromedel till naturbruksprogrammets yrkeskurser och till programmet för skog, mark och djur inom den anpassade gymnasieskolan.

Läromedlet ska ge ökade kunskaper i programmets yrkeskurser och bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Som sökande ska du påvisa att det finns behov av läromedlet nationellt. Du ska i din ansökan beskriva hur bidraget ska användas.

Naturbruksskolornas Förenings styrelse beslutar om vem som tilldelas bidraget. I första hand avses böcker utgivna på eget förlag, med det kan också vara digitala läromedel eller foldr

Bidraget betalas ut när läromedlet är färdigställt. Frågor besvaras av Anna Rosén, anna.rosen@rjl.se eller Maria Elinder, maria.elinder@naturbruk.se

Läs vidare i Riktlinjer NFs läromedelsfond!