NF-logga

Naturbruksskolornas Förening samt Region Halland och Munkagårdsgymnasiet inbjuder till 2017 års Rikskonferens Naturbruk i Halland

 
Tidpunkt: 5-7 april 2017
 
Plats: Varbergs Stadshotell samt under onsdagen på Munkagårdsgymnasiet
 
Målgrupper: Skolledare och huvudmän för naturbruksutbildning samt representanter från branscher, SLU och myndigheter.
 
Se Inbjudan Rikskonferens Naturbruk Halland 2017 och gör din anmälan senast 11 mars!
 
Frågor? Kontakta maria.elinder@naturbruk.se  070 – 56 87 318
 
Vi fyller på med information allt eftersom:

 

Bilder från konferensen