Ungdomskommunikation 2022

Detta är våra planer: Se Kommunikationsplan för NF 2022

Vi inbjuder till ett webbinarium den 10 maj 2022 kl 15:00-16:00. Se Inbjudan web NF Ungdomskomm 220510!

Elevenkät till Åk1-eleverna genomförs.