Ungdomskommunikation 2022

Detta är våra planer: Se Kommunikationsplan för NF 2022

Vi inbjöd till ett webbinarium den 10 maj 2022 kl 15:00-16:00. Se Inbjudan web NF Ungdomskomm 220510!

Vi inbjöd till fortbildningsdag om Storytelling 15 sept 2022 kl 9.00-16.00 på KSLA, Stockholm. Se Inbjudan fortb NB Ungdomskomm KSLA 220915!

Lite dokumentation från dagen:

Elevenkät till Åk1-eleverna har genomförts. Se sammanställning av svaren