Här presenteras fortbildning som erbjuds av och till våra naturbruksskolor under 2020.

P. g. a. pandemin så kunde ingen fortbildning ske fysiskt under 2020.

Det har istället anordnats ett antal s. k. Webbinarier såsom digitala möten via kommunkationsprogrammet Zoom.

DYN och NF inbjuder till Riksstudiedag i Djurvård i form av webbinarium
– 26 okt kl 13-16 Se Program Riksstudiedag Djur web 201026
  Se dokumentation från studiedagen på sidan Riksstudiedagar Djurvård