Här presenteras fortbildning som erbjuds av och till våra naturbruksskolor under 2020.

P. g. a. pandemin så kunde ingen fortbildning ske fysiskt under 2020.

Det har istället anordnats ett antal s. k. Webbinarier såsom digitala möten via kommunkationsprogrammet Zoom.