EUROPEA Sweden
 
Grans Naturbruksgymnasium, Piteå kommun och Naturbruksskolornas Förening hälsar varmt välkommen till
Rikskonferens Naturbruk 2023 i Norrbotten.
 
Tidpunkt: 14-16 mars 2023
 
Plats: Piteå Havsbad
 
Målgrupper: Skolledare och huvudmän vid medlemsskolorna
 
 
Under Rikskonferensen delas Ung Ullbagge-stipendiet ut.
 
OBS! Föreningens Årsmöte hålls digitalt vid annan tidpunkt. Se under Föreningen Årsmöten!